Únor 2010

Vtipy - "láska"

17. února 2010 v 15:24 | Zuzka
Povídá chlápek: "Nejraději se s manželkou miluju večer - to mám jistotu, že děti spí."
Druhý na to: "Já zase ráno - to mám jistotu, že jsem ten den první."

pudová záležitost:
Víte, proč je sex pudová záležitost?
Protože buď to pude, nebo nepude.

Jarmilko, víte, jak se chytají kamzíci?"
"Netuším."
"Takhle. Úplně stejně jako normální kozy."

sv. Valentýn

17. února 2010 v 14:48 | Zuzka

Sv. Valentýn - 14. únor

Jako každý rok se blíží 14. únor a všichni zamilovaní si dávají dárky, cestují po celém světě - ale víte, proč ?
Valentýn údajně zemřel v roce 269 a byl prohlášen svatým. Vykonával v Římě kněžský úřad v době panování císaře Claudia II. Gothica (268-270).
Legenda ze starého Říma, vypráví, že Valentýn byl počestný a moudrý muž. O jeho moudrosti se doslechl i císař, který Valentýna povolal na svůj dvůr. Císař Valentýna velmi obdivoval, ale zdůraznil, že Valentýn věří pověrám (měl na mysli křesťanství) a tak nemůže být jeho přítelem. Jenže Valentýn namítl, že císař je tím, kdo věří pověrám.
Císař nakázal městskému prefektu Astoriovi, aby na Valentýna dohlížel. A aby byl Valentýn pod důslednou kontrolou, vzal si Astorius Valentýna do domu. Tam se Valentýn setkal s krásnou dcerou prefekta, která byla slepá. Astorius požádal Valentýna, aby se modlil za dceřin zrak. Valentýn si dívku zamiloval a modlil se za její uzdravení

Zázrak se stal a dívka opět spatřila světlo světa. O zázračném uzdravení si povídal celý Řím. Pohané odmítli věřit v ten zázrak a vtrhli do domu prefekta, Valentýna odvedli a za městem ho sťali. Navzdory trpkému osudu se stal sv.Valentýn patronem věrných a čisté, oddané lásky.

Křesťané přejali tento zvyk a spojili jej se svým světcem Valentýnem, mučedníkem za vlády císaře Claudia II. Duševně nemocný císař se prý rozhodl zrušit manželství, neboť ženatí muži podle něj nebyli dobrými válečníky. Kněz Valentýn i přes císařův zákaz tajně oddával milence, za což byl uvězněn a popraven. Poslední vzkaz, který Valentýn poslal dceři vězeňského dozorce před svou smrtí zakončil slovy: "Od Tvého Valentýna". A tak od té doby si v den svátku Sv. Valentýna posílají a dávají zamilovaní lidé tyto "Valentýnky" s vyznáním lásky

Velkááá omluva

17. února 2010 v 14:44 | Zuzka
Je mi moc líto, že jsem sem v poslední době moc nepsala. Byla jsem na horách a bylo vysvědčení... Ikdyž, moc lidí sem nechodí...