Řečtí bohové

10. listopadu 2014 v 6:00 | Maddie Bonne |  Škola školička
Dělala jsem referát a prezentaci na řecké bohy a řekla jsem si, že nebude na škodu se s vámi alespoň o ten referát podělit. Kdo ví, třeba také budete dělat referát a třeba vám tyhle informace k něčemu poslouží.
Předem se omlouvám, že bohové nejsou podle abecedy, ale mám prvně tu hlavní trojku, pak bohy žijící na Olympu a nakonec ten zbytek, který není nijak seřazen. Těch bohů je mnohem víc, ale já si nemůžu dovolit referát na padesát stran A4, no ne?

ZEUS
Nejvyšší vládce nad bohy i lidmi. Bůh nebes, blesků, počasí. Je synem Krona a Rheii a jeho manželkou je bohyně Héra.

POSEIDÓN
Nejvyšší bůh moří, ale také bůh zemětřesení. Syn Rheii a Krona. Od Telchinů dostal trojzubec, který se stal jeho
nástrojem a zbraní a je často zobrazován právě s ním.

HÁDÉS
Vládce podsvětí, vládl nad duchy mrtvých a podsvětními bohy. Považuje se také za boha bohatství. Je synem Rheii a Krona. Neúčastnil se radovánek a sněmů bohů na Olympu. Za manželku má Persefoné.

HÉRA
Bohyně ochraňující manželství, ženy a vladařský palác. Jejími rodiči jsou Kronos a Rhea. Je manželkou samotného Dia.

APOLLÓN
Je synem Dia a Létó a dvojčetem Artemis. Bůh slunečního světla, dále i věštby, básnictví, výtvarných umění, hudby, pořádku, moru i uzdravení, lukostřelby… Považuje se za patrona vědy a vůdce Múz. Má syna Orfea. Bývá vyobrazen s vavřínem, lyrou a flétnou.

DÉMÉTÉR
Bohyně plodnosti země a rolnictví. Je dcerou Rheii a Krona. Má dceru Persefoné. Vyobrazena bývá nesoucí koš na hlavě, nebo s vavřínem.

ATHÉNA
Bohyně moudrosti, vítězné války a také bojové strategie. Je také ochránkyní statečnosti, práva, spravedlnosti a umění. Jejím znakem je sova.

ARÉS
Bůh války. Syn Dia a Héry. Zatímco Athéna byla bohyní vítězné a hlavně moudře vedené války, Arés byl bohem zuřivé války, krvavých bojů a válečného běsnění. Nezáleželo mu na důvodech války, miloval statečnost bojovníků, ale i jejich umírání. Podporoval rozpoutání války kdykoliv a kdekoliv a nesnášel vyjednávání a potlačování konfliktů.

HERMÉS
Je ochráncem cest a poutníků, ale i zlodějů. Dále je to bůh obchodu, lsti a podvodu, ale také je poslem bohů. Není možné jej předčit v chytrosti, bystrosti a dokonce ani v krádeži. Je synem Dia a Maii (dcera Titána Atlanta).

HÉFAISTOS
Bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů. Je mocný, dává teplo a radost, je laskavý a přívětivý, ale umí i strašlivě trestat. Když se narodil Diovi a Héře, byl ošklivý a slabý. Héra ho pro jeho nedokonalost svrhla z Olympu. Zachránily a vychovaly ho mořské bohyně Téthys (matka Achillea) a Eurynomé.

ARTEMIS
Bohyně lovu a Měsíce. Dcera Dia a Létó (dcera Titána Koia). Jejím dvojčetem je Apollón. Zobrazuje se s lukem. Je také ochránkyní lesů a divoké zvěře. Byla panenskou bohyní. Stejně jako Apollón mohla rozdávat náhlou smrt nebo nemoc, ale také dovedla nemocné uzdravovat.

AFRODITA
Bohyně lásky a krásy. Dokáže vzbudit lásku v srdcích smrtelníků i bohů. Její moci neunikne téměř nikdo. Byla provdána za Héfaista a měla s ním tři děti - Phoba, Deima a Harmonii, ale jejich skutečným otcem byl Arés. To ovšem nebyly její jediné děti - porodila dítě téměř každému bohovi. Umí dát štěstí, tomu, kdo jí věrně slouží, ale krutě se pomstít tomu, kdo jí a jejími dary opovrhuje.

HESTIA
Bohyně posvátného ohně a rodinného krbu. Stala se také ochránkyní tiché a svorné domácnosti a bohyní pronásledovaných a vyhnaných. Dcera Titána Krona a jeho manželky Rheii. Byla panenskou bohyní. Jejím symbolem je oheň.

DIONÝSOS
Bůh plodnosti, veselosti, hýření zpěvu a vína. Je synem Dia a Semely. Bývá často zobrazován na vývěsních štítech vináren.

PERSEFONÉ
Manželka Háda, tedy vládkyně podsvětí. Je dcerou Dia a Démétér.

THANATOS
Bůh smrti. Je synem Ereba a Nykty. Byl znázorňován jako mladý muž s černými křídly a s vyhasínající nebo zhaslou pochodní. Přicházel si pro smrtelníky, když vypršel jejich čas určený osudem, a odnášel je do podsvětí, kde je odevzdával Hádovi.

HYPNOS
Bůh spánku, dával lidem sny. Je synem Nykty a Ereba. Jeho dvojčetem je Thanatos. Vyobrazován bývá převážně jako chlapec s křidélky na ramenou nebo spáncích, jindy ale bývá také zobrazen jako s orlími nebo motýlími křídly.

MORFEUS
Bůh snů. Je synem Hypna a Pásithey. Zjevoval se lidem ve spánku poté, co je uspal jeho otec. Dokázal na sebe vzít podobu jakéhokoliv člověka a svou podobu měl jen ve chvílích odpočinku.

IRIS
Bohyně duhy, naplňuje mraky vodou. Je okřídlenou poselkyní bohů, hlavně Dia a Héry, a také důvěrnicí a rádkyní.

HEKATÉ
Bohyně strašidel, magie a křižovatek, ochraňuje jezdce, pastýře, rybáře a matky. Ovládá mlhu. Je dcerou Titána Persa a Asterie.

NEMESIS
Bohyně odplaty. Dcera bohyně Noci Nyx a boha Temna Ereba. Podle zásluh lidí je obdarovávala štěstím i neštěstím. Zobrazována jako vážná zamyšlená dívka. Jejími symboly jsou uzda, míra, meč a bič.

HÉBÉ
Bohyně věčné mladosti a jara, číšnice olympských bohů. Dcera Dia a Héry, ale někdy se uvádí, že ji Héra zrodila sama ze sebe. Nalévala bohům nektar (nápoj věčné mladosti) a podávala ambrózii (jídlo bohů, propůjčovalo mládí, krásu a nesmrtelnost). Později se provdala za Hérakla a měla s ním dva syny - Alexiara a Aníkéta.

PAN
Bůh lesů, pastvin, stád, pastýřů a lovců. Měl polozvířecí podobu: kozlí nohy a rohy. Byl synem buď nymfy Dryopy a Herma, nebo nymfy Oineis a Dia. Byl klidný a veselý, žil ve společnosti horských nymf, Satyrů a také Dionýsa. Hrál na píšťalu zvanou Panova flétna.

ERÓS
Bůh lásky a sama láska. Také bůh úrody. Syn Area a Afrodity. Ztělesňuje princip lásky v podobě heterosexuální i homosexuální. Podle některých starších mýtů se zrodil společně s Gaiou z počátečního Chaosu. Přináší radost i žal, koho zasáhne svou střelou, ten podlehne lásce. Používá dva druhy šípů: zlatý s křidélky z holubích per, který způsobuje okamžitou lásku a druhý s křidélky ze sovích per, který vyvolává lhostejnost.

MÉTIS
Bohyně rozumu. Dcera Titána Okeana a jeho manželky a sestry Téthys. Byla matkou Athény, ale když otěhotněla, Zeus ji spolkl.

MOIRY
Bohyně osudu, předou tzv. nit osudu. Jsou to Klóthó, která rozpřádala lidský osud, Lachesis, která ho rozvíjela, a Atropos, která ho ukončovala. Jsou to dcery Dia a Themis. Jsou zpodobňovány jako staré ženy nebo vážné panny. Klóthó mívá v ruce vřeteno, Lachesis globus a Atropos knihu života nebo sluneční hodiny, na kterých ukazuje hodinu smrti.

MÚZY
Bohyně všech intelektuálních činností. Jsou to dcery Dia a Mnémosyné. Je jich devět. Kalliopé se vyznačovala krásným hlasem, patřilo jí epické básnictví a mívala voskové tabulky s rydlem. Euterpé byla obveselující, jejím uměním byla hudba a zobrazovala se jako dívka s flétnou. Erató byla láskyplná, věnovala se milostné poezii a bývala vyobrazena s lyrou v levé ruce a Erósem. Thaleia se považovala za sváteční, kvetoucí a patřilo jí veselé básnictví a komedie, mívala tedy divadelní škrabošku a pastýřskou hůl. Zkouška, jestli to vážně čteš, napiš mi do chatu sovička. Naopak Melpomené patřily tragédie a mívala tragickou masku, hlavu ozdobenou břečťanem a považovala se za zpívající. Terpsichoré se věnovala tanci a měla lyru, říkalo se jí "tančící v kruhu". Kleió byla považována za oslavující a jejím oborem bylo dějepisectví, mívala svitek rukopisu. Úrania, nebo také "nebeská", se věnovala astronomii a mívala globus. A poslední Polyhymnia, která byla považována za mnohozpěvnou, se věnovala hymnickému a sborovému zpěvu. Neměla žádné symboly, ale byla zobrazována zahalená a zamyšlená.

NYMFY
Vodní, lesní a horské bohyně či polobohyně. Byly to dcery Dia. Všechny byly krásné a jejich posláním byl zpěv, tanec, zábava. Najády byly nymfy jezerní, říční, Oready nymfy horských údolí i horských velikánů, Dryády zase žily v jeskyních, hájích, i jednolivých stromech. Existovaly také mořské nymfy, Ókeanovny a Néreovny.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 100% 100% | 13. listopadu 2014 v 17:33 | Reagovat

Skvělé a velmi zajímavé :-)

2 DavidGus DavidGus | E-mail | 28. července 2017 v 14:40 | Reagovat

VasTutNet точка  ru  удалим негативные отзывы о Вас,разместим положительные,Спецалист по удалению плохой негативной информации в сетиУдаление негативной информации Удалим всю негативную информацию ,разместим положительные отзывы.Привлечение трафика аналог яндекс директа и гугла Агентство репутации Вастутнет VasTutNet точка ру!

3 Dol33lardiMa Dol33lardiMa | E-mail | 12. srpna 2017 v 18:54 | Reagovat

<b>Добро пожаловать на наш сайт</b>
<b>V.I.P. Услуги
OpenVPN
DoubleVPN Service
Proxy/Socks Service</b>
<a href=http://0.00000007.ru/2#psk6d59w5h>
<img>http://0.00000007.ru/3#x8neGqwheX</img>
</a>
------------------------
Неизменно большое количество socks и proxy серверов онлайн
на сегодняшний день: 33557 IP в 198 странах мира
<b>Высокая анонимность - мы гарантируем, что все наши прокси сервера полностью анонимны</b>
(тоесть не ведут логов и не видоизменяют<b> http заголовки)</b>

Шифрация траффика до сокс сервера, собственные технологии туннелирования траффика!
Сверхнадёжная защита IP и всех соединений без применения VPN
Возможность защищённого соединения с сокс серверами включена на всех тарифах! Сокрыть или поменять ваш IP можно двумя кликами мыши.

<b>Совместимо с Windows 2k/2k3/XP/Vista/Seven/Win8
Совместимо с MacOS, Linux, BSD (100% работоспособность через WINE)
Совместимо с любыми виртуальными машинами</b>

Безусловно САМЫЕ доступные цены на анлимитный доступ при высочайшем качестве
Наше правило - больше покупаешь - меньше платишь
Возможность выбора наиболее подходящего анонимного прокси сервера - фильтрация по маске
-IP Hostname Language Uptime Country City Region-
Неизрасходованные прокси не сгорают при завершении времени действия аккуанта.
ICQ бот на всех без исключения тарифных планах!
<b>Профессиональная техподдержка</b>
Автоматическая оплата средствами популярных платёжных систем WebMoney , PerfectMoney и BITCOIN
Полностью Анонимный VPN Сервис
Доступ по защищённому https протоколу
<b>Всё что нужно для получения доступа это зарегистрироваться и произвести оплату!</b>

<a href=http://0.00000007.ru/2#nE7B2A12fT>Vip proxy</a>
__________
usergate proxy firewall купить
новоспайс вход +в обход блокировки
браузер +для обхода блокировки вконтакте
кинозал тв обход блокировки

4 Avito777Nub Avito777Nub | E-mail | 15. srpna 2017 v 20:01 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Здравствуйте, дорогие друзья!</b>

Рады предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам нужны конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!
Гарантия:

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим... <b>А также, гасим Штрафы ГИБДД за 65% ...</b>

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!

<b>канал Телеграмм  @t.me/avito50 </b>
________

авито купить бу
авито доска бесплатных объявлений +от частных
авито +с балансом купить
пополнение баланса авито
авито саратов

5 Dannyzep Dannyzep | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 17:37 | Reagovat

ВНИМАНИЕ!!! Ядекс и отношение к клиентам смотреть всем!!!
Посмотрел и был в ШОКЕ....
Вот ссылка на Ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=IdYDpLcuVnA

6 Georgesaino Georgesaino | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 11:08 | Reagovat

<a href=http://cyril-leytsihovich.ml/>шаблоны приглашений на вебинар проекта млм, слушать аудиокнига сетевой маркетинг</a>

7 SandraBuh SandraBuh | E-mail | 27. srpna 2017 v 18:19 | Reagovat

<a href=http://rrr.regiongsm.ru/33>
<img>http://rrr.regiongsm.ru/32 </img>
</a>
Благоустройство и асфальтрование в Краснодаре и г.Кропоткин. Решение любого вопроса по асфальтированию в Краснодарском крае. Под ключ

Подробнее... Благоустройство-Краснодар.РФ   ... 7 861 241 2345
___________________________
тендеры на благоустройство территории москва
работа на конкурс лучшее благоустройство территории
благоустройство город осинники
благоустройство жилищного фонда санкт-петербурга
социальный проект благоустройство дворовых территории

8 Vrbyaddext Vrbyaddext | E-mail | Web | 21. září 2017 v 0:56 | Reagovat

payday loans people bad credit - http://loansvtna.org/
cash advance payday loans online <a href=http://loansvtna.org/>payday loans near me</a> ’

9 Bbecthycle Bbecthycle | E-mail | Web | 21. září 2017 v 21:54 | Reagovat

personal bad credit loans
<a href="http://paydayvax.org/">online payday loans</a>
open online bank account
<a href="http://paydayvax.org/">online payday loans</a> ’

10 BlopPayota BlopPayota | E-mail | Web | 22. září 2017 v 0:33 | Reagovat

cash advance loan
<a href="http://loansvtna.org/">cash loans</a>
apply for a payday loan online
<a href=http://loansvtna.org/>payday loans near me</a> ’

11 Fvvsbestem Fvvsbestem | E-mail | Web | 22. září 2017 v 21:52 | Reagovat

cialis 50
<a href="http://cialisoanzb.com/">online cialis</a>
generic cialis from india
<a href="http://cialisoanzb.com/">cialis buy</a> ’

12 FfvPiossy FfvPiossy | E-mail | Web | 23. září 2017 v 9:18 | Reagovat

cialis vs over the counter
<a href="http://cialisovnnc.com/">cialis online</a>
free cialis
<a href=http://cialisovnnc.com/>online cialis</a> ’

13 Vffgphing Vffgphing | E-mail | Web | 23. září 2017 v 9:24 | Reagovat

no prescription cialis
<a href="http://cialisivndh.com/">cheap cialis</a>
cialis cost australia
<a href=http://cialisivndh.com/>cialis generic</a> ’

14 Fsvbestem Fsvbestem | E-mail | Web | 24. září 2017 v 13:53 | Reagovat

cialis online
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a>
price of cialis in canada
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a> ’

15 Lewfhsnozy Lewfhsnozy | E-mail | Web | 25. září 2017 v 14:48 | Reagovat

viagra soft gel tabs
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra online</a>
female viagra cream
<a href="https://viagrawasdc.com/">cheap viagra</a> ’

16 Azsvbegefe Azsvbegefe | E-mail | Web | 25. září 2017 v 17:24 | Reagovat

best price viagra
<a href="http://viagraonszb.com/">viagra</a>
cheap brand name viagra
<a href=http://viagraonszb.com/>buy viagra</a> ’

17 Bbnhspunse Bbnhspunse | E-mail | Web | 26. září 2017 v 2:02 | Reagovat

viagra online buy brand generic
<a href="http://viagrakjkmn.com/">cheap viagra</a>
viagra professional
<a href=http://viagrakjkmn.com/>cheap viagra</a> ’

18 Drvpbarrora Drvpbarrora | E-mail | Web | 26. září 2017 v 18:44 | Reagovat

buying viagra - http://viagraonszb.com/
female viagra <a href="http://viagraonszb.com/">generic viagra</a> ’

19 Lvvditaste Lvvditaste | E-mail | Web | 26. září 2017 v 21:13 | Reagovat

alcohol and viagra - https://viagraciom.com
cheap herbal viagra <a href=https://viagraciom.com>generic viagra</a> ’

20 Krtpbraple Krtpbraple | E-mail | Web | 27. září 2017 v 9:39 | Reagovat

cialis daily price - http://haycialis.com/
cialis online canadian pharmacy <a href=http://haycialis.com/>cialis online</a> ’

21 KmrovEsee KmrovEsee | E-mail | Web | 27. září 2017 v 20:16 | Reagovat

With thanks for sharing this neat webpage.

22 Avito321pek Avito321pek | E-mail | 28. září 2017 v 16:29 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Мое почтение, дорогие друзья!</b>

Рады предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам надо  конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

работа деньги сразу авито
avito с балансом
номер подтвержден в другом аккаунте на авито как изменить
как восстановить аккаунт на авито после удаления навсегда
как пополнить авито через сбербанк онлайн

23 Fvthsthycle Fvthsthycle | E-mail | Web | 28. září 2017 v 18:32 | Reagovat

personal loan payday
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance online</a>
30 day payday loans
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance</a> ’

24 IkmePayota IkmePayota | E-mail | Web | 28. září 2017 v 18:32 | Reagovat

instant loans
<a href="https://paydayrvjlo.com/">same day payday loan</a>
consolidating student loans
<a href=https://paydayrvjlo.com/>payday loans</a> ’

25 Febbthycle Febbthycle | E-mail | Web | 30. září 2017 v 14:36 | Reagovat

debt counseling
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance</a>
payday loans people bad credit
<a href="https://paydaykmae.com">payday advance</a> ’

26 FvrcUnoste FvrcUnoste | E-mail | Web | 1. října 2017 v 2:30 | Reagovat

backers for payday loan opperations
<a href="https://cashadvanceamericasev.org">cash advance on credit card</a>
get out debt
<a href=https://cashadvanceamericasev.org>cash advance credit card</a> ’

27 Lvvoditaste Lvvoditaste | E-mail | Web | 2. října 2017 v 0:05 | Reagovat

viagra for sale - http://viagrapfhze.com/
viagra without prescription <a href=http://viagrapfhze.com/>viagra pills</a> ’

28 Vbolphing Vbolphing | E-mail | Web | 8. října 2017 v 18:24 | Reagovat

cialis free sample
<a href="https://genonlinecialis.com">buy cialis</a>
brand name only cialis
<a href=https://genonlinecialis.com>cialis online</a> ’

29 Dvenrenthycle Dvenrenthycle | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 20:55 | Reagovat

online payday advance loans
<a href="https://1paydayloansonline.com/">payday advance loans</a>
payday loan installment
<a href="https://1paydayloansonline.com/">payday advance</a>

30 Dbsggthycle Dbsggthycle | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 20:09 | Reagovat

average interest rate on a payday loan
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">bad credit loan</a>
low cost payday loans
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">loans no credit check</a>

31 JnxvUnoste JnxvUnoste | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 14:12 | Reagovat

bad credit car loans
<a href="https://personalnaeloan.com/">payday loans near me</a>
loans without credit checks
<a href=https://personalnaeloan.com/>online payday loans no credit check</a>

32 JbbUnoste JbbUnoste | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 14:09 | Reagovat

online payday loans no credit check
<a href="https://personalnae.org/">best payday loans</a>
for online payday loans
<a href=https://personalnae.org/>payday loan online</a>

33 Dcfxthycle Dcfxthycle | E-mail | Web | 7. ledna 2018 v 15:09 | Reagovat

same day payday loans
<a href="https://paydayacerl.org/">direct lender payday loans</a>
best online payday loans
<a href="https://paydayacerl.org/">best online payday loans</a>

34 Fdnbestem Fdnbestem | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 1:50 | Reagovat

cialis original
<a href="http://cialisoakdm.com/"></a>
effects of cialis
<a href="http://cialisoakdm.com/">canada cialis</a> ’

35 EvPiossy EvPiossy | E-mail | Web | 19. ledna 2018 v 5:51 | Reagovat

does cialis work
<a href="http://veucialis.com/">cialis no prescription</a>
best price cialis
<a href=http://veucialis.com/>generic cialis online</a> ’

36 MhtovEsee MhtovEsee | E-mail | Web | 1. února 2018 v 22:42 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
best payday loan company <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">same day payday loans</a>

37 MndovEsee MndovEsee | E-mail | Web | 21. února 2018 v 6:15 | Reagovat

OK’ https://loanonline.us.org/
cash advance payday loan <a href="https://loanonline.us.org/">loan online</a>

38 GbdDuetly GbdDuetly | E-mail | Web | 24. února 2018 v 15:01 | Reagovat

professional cialis - http://cialisonlineoansx.com/
cialis 20 mg daily <a href="http://cialisonlineoansx.com/">cialis generic</a> ’

39 Dvsphera Dvsphera | E-mail | Web | 2. března 2018 v 0:22 | Reagovat

generic viagra no prescription http://otcerectilepills.com/  OK’
natural alternatives to viagra <a href=http://otcerectilepills.com/>cialis online</a>

40 Fbdfrony Fbdfrony | E-mail | Web | 2. března 2018 v 7:23 | Reagovat

Hello! All! http://cheaperectilepills.com/ online pharmacy viagra <a href=http://cheaperectilepills.com/>male erectile dysfunction</a> ok’

41 Gbrscurf Gbrscurf | E-mail | Web | 11. března 2018 v 21:58 | Reagovat

Hi!
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra generic online</a>
viagra sildenafil citrate
<a href=http://genericonlineviaqra.com/>buy viagra</a>  OK’

42 GntPlaky GntPlaky | E-mail | Web | 18. března 2018 v 23:01 | Reagovat

<a href="http://prinivilbuyusa.com/">cialis</a>
prinivil medication
<a href=http://prinivilbuyusa.com/>cialis online</a> OK’

43 Brdscurf Brdscurf | E-mail | Web | 31. března 2018 v 20:11 | Reagovat

Same thing happened to our Golden this past September , she was only 5 years old. organic viagra buy now <a href="https://nadinekube.com/">buy viagra</a> free viagra <a href=https://nadinekube.com/>viagra generic</a>  Well NO, they are the mentally ill, if they choose to become doctors, researchers and medical practitioners THEY NEED TO PERFORM THEIR MEDICAL TRADE, not POLITICAL AID and be the Brothers of the Insurance Alliance. OK’

44 Brdchody Brdchody | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 14:56 | Reagovat

Surgical excision is the preferred method of treatment. buying viagra without prescription <a href="http://viagra-onlinenas.com/">where to buy viagra online</a> buy viagra generic <a href=http://viagra-onlinenas.com/>online pharmacy viagra</a>  Both men and women may develop skin rashes, sores, bumps, or blisters near the mouth or genitals. OK’

45 WilliamFap WilliamFap | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 16:47 | Reagovat

Whoa lots of beneficial material.

46 fdwtrict fdwtrict | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 21:59 | Reagovat

what is viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra generic</a> brand name viagra on line <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra online</a>

47 dczchody dczchody | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 22:54 | Reagovat

alternative to viagra <a href="http://menedkkr.com/#">canadian viagra</a> viagra without prescription <a href=http://menedkkr.com/#>alternative viagra</a>

48 iostrict iostrict | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 22:53 | Reagovat

generic viagra buy <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra</a> viagra pill splitter viagra samples

49 dbafrony dbafrony | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 2:46 | Reagovat

how to get viagra <a href="http://download4os.com/#">viagra soft tabs online</a> natural substitute for viagra <a href=http://download4os.com/#>viagra suppliers</a>

50 bhrEvalk bhrEvalk | E-mail | Web | 2. května 2018 v 1:51 | Reagovat

natural viagra alternatives <a href="http://viagraazmhj.com/#">generic viagra</a> pink viagra <a href=http://viagraazmhj.com/#>buy viagra</a>

51 bsfphera bsfphera | E-mail | Web | 2. května 2018 v 18:56 | Reagovat

viagra professional <a href="http://viagrapfhze.com/#">viagra pills</a> viagra alternatives <a href=http://viagrapfhze.com/#>viagra online uk</a>

52 dvsDuetly dvsDuetly | E-mail | Web | 3. května 2018 v 1:14 | Reagovat

cialis professional <a href="http://cialisovnnc.com/#">tadalafil reviews</a> cialis canada <a href="http://cialisovnnc.com/#">cialis pills</a>

53 bdfDuetly bdfDuetly | E-mail | Web | 4. května 2018 v 19:42 | Reagovat

buy tadalafil 20mg price <a href="http://cialisotjs.com/#">cialis prescription</a> order cialis <a href="http://cialisotjs.com/#">tadalafil 20mg</a>

54 vsfpeeree vsfpeeree | E-mail | Web | 6. května 2018 v 17:57 | Reagovat

alcohol and viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">best place to buy viagra online</a> viagra pharmacy online <a href="http://fviagrajjj.com/#">online viagra</a>

55 bdcphera bdcphera | E-mail | Web | 9. května 2018 v 5:36 | Reagovat

cheap viagra 100mg <a href="http://usa77www.com/#">viagra without a prescription</a> viagra generic <a href=http://usa77www.com/#>viagra price comparison</a>

56 bdxphera bdxphera | E-mail | Web | 29. května 2018 v 18:37 | Reagovat

sublingual viagra <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">п»їviagra</a> viagra sample <a href=http://officialsaintsnflproshop.com/#>viagra online</a>

57 bzyphera bzyphera | E-mail | Web | 5. června 2018 v 18:21 | Reagovat

viagra sildenafil <a href="http://loviagraosn.com/#">viagra sale</a> viagra generic <a href=http://loviagraosn.com/#>viagra online canadian pharmacy</a>

58 hfuphera hfuphera | E-mail | Web | 7. června 2018 v 12:50 | Reagovat

cheap viagra <a href="http://sexviagen.com/#">generic viagra online</a> buy female viagra <a href=http://sexviagen.com/#>buy viagra cheap</a>

59 bfiphera bfiphera | E-mail | Web | 8. června 2018 v 4:39 | Reagovat

best price viagra <a href="http://viagraocns.com/#">viagra on line</a> buying viagra online <a href=http://viagraocns.com/#>viagra soft</a>

60 ndgelant ndgelant | E-mail | Web | 10. června 2018 v 8:33 | Reagovat

generic viagra sildenafil <a href="http://bitcapblog.com ">order viagra online</a> cost of viagra <a href="http://bitcapblog.com">buy viagra</a>

61 nfgphera nfgphera | E-mail | Web | 10. června 2018 v 16:02 | Reagovat

alternative to viagra <a href="http://mo-basta.org">cheap viagra</a> buy generic viagra <a href=http://mo-basta.org>order viagra online</a>

62 xbcelant xbcelant | E-mail | Web | 11. června 2018 v 20:45 | Reagovat

bank accounts <a href="https://onlineloan.us.org">payday loans online</a> payday loans bad credit <a href="https://onlineloan.us.org">payday loans online same day</a>

63 bsdphera bsdphera | E-mail | Web | 12. června 2018 v 13:35 | Reagovat

lendup <a href="https://onlinepaydayloan.us.org">cash advance</a> apply for a payday loan online <a href=https://onlinepaydayloan.us.org>payday loans</a>

64 bthelant bthelant | E-mail | Web | 13. června 2018 v 11:18 | Reagovat

payday loans no credit check no faxing <a href="https://onlineloan.us.org">loans online</a> easy loans bad credit <a href="https://onlineloan.us.org">online installment loans</a>

65 lllErulp lllErulp | E-mail | Web | Pátek v 3:49 | Reagovat

buying viagra online <a href="http://genericonlineviaqra.com/"> online viagra</a> viagra prescription online <a href=http://genericonlineviaqra.com> order viagra online</a>

66 jjjelant jjjelant | E-mail | Web | Sobota v 0:32 | Reagovat

payday cash loan <a href="https://payday-loans.us.org">payday loans</a> payday loan cash advance <a href="https://payday-loans.us.org">payday loans</a>

67 fnsphera fnsphera | E-mail | Web | Pondělí v 18:27 | Reagovat

free viagra without prescription <a href="https://holidayrentallorgues.com/">viagra price</a> does viagra work <a href=https://holidayrentallorgues.com/>generic viagra online</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama